Haber Detayları

Bir sinop efsanesi
Muhalif Sinop
1931 'de, Sinop'ta yaşayan insanlar hakkındaki yanlış bir düşünce; Sinoplu vatandaşlar '' yabancılardan kaçtıkları '' gibi bir değerlendirme yapıldığı, İstanbul'da yaşayan ve zaman zaman Sinop'u ziyaret eden basın mensuplarının da buna kanaat ettiklerini görmekteyiz.

Sinoplu vatandaşlar, neden şehre gelen bir yabancıdan kaçar olmuştu?

İşte, 1931yılı, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şehrimize gelen, Milliyet Gazetesi muhabiri Ragıp Kemal yaşananları şöyle özetliyor;
'' Öteden beri Sinoplular merdümgiriz ( insanlardan kaçan ) oldukları ile yabancılardan kaçtıklarını işitmeyen kalmamıştır. Hatta buraya vapurdan çıkıp da, bir kahveye gidildi mi, yerli ahali birer ikişer dağılarak insanı yapayanlız bırakırlarmış! Doğrusu bu ya, bu hale hepimiz inanmış ve Sinoplulara yan gözle bakmaya başlamıştık!

Halbuki bu işin yanlış tefehhümden (yanlış anlama) ileri geldiğini ve meselenin neden ibaret bulunduğunu bu defa tetkikatımla anladım.
Malum olduğu üzere Sinop senelerden beri menfa (sürgün) mahalli idi. Sultan Hamid zamanında buraya neyfi (sürgüne gönderilen) olunan kalebendlerle, menfiler ayrıca hafiyeler tarafından takip ettirilerek kimlerle görüştükleri tahkik ettirilmekte kendilerine de bir zarar gelmek ihtimaline binaen kimse ile görüşmezler ve onların girdikleri yerlerden kaçarlarmış.
Şu halde muhterem Sinop halkının bu süratle harekette mazur (mazereti) oldukları anlaşılmaktadır. Binaenaleyh , Türk'ün seciyesine yakışmayan şu kötü isnattan Sinopluların beriyüzzimme (suçsuz) oldukları şüphesizdir. ''

Muhabir Ragıp Kemal'in bu tespitini, yaşananlar da desteklemektedir.
1913, İttihat ve Terakki'nin iktidar günlerinde Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa'ya karşı düzenlenen suikast sonrası, Sinop'a sürülen aydınlar arasında Refik Halid (Karay), Osman Cemal (Kaygılı), Refi Cevad (Ulunay), Mustafa Suphi gibi gazeteci, yazarlar ve aydınlar vardı. Tanin gazetesine göre, sürülenlerin sayısı 322 kişiydi. Bunun çok üstünde rakam verenlerde vardır. (Sürgünler, Sinop Hapishanesi'n de değil, Sinop'ta ikamete zorunlu bırakıldılar)

O günler de, yine İstanbul'dan, sürgünler için polis müdürü Kadri Bey özel olarak gönderilmiş, ayrıca Varoş Mahallesi'nde pansiyonda kalan sürgünlerin takibi için üç karakol kurulmuştu.
Anadolu'dan çeşitli suçlamalarla sürgüne gönderilen insanların takibi sonrasında Sinoplu'da oluşan; '' yabancıdan kaçma '' hali, sürgüne gönderilen insanların kaderine ortak edilmeleri nedeniyle de, yaşananlar sonrası, "yabancıya sıcak davranmaya '' dönüşmüş, Sinoplu'nun muhalif duruşunda da, fazlasıyla etken olmuştu.
Hayrettin Bozkurt
Reklamveren Adı